maandag 9 februari 2015

panorama

station Arnhem

zondag 8 februari 2015

Rotterdam

Metrostation Wilhelminaplein
Kop van Zuid

vrijdag 6 februari 2015

reactie

de bank reageerde snel
resultaat :
binnenkort een afspraak met de directeur private banking
ik ben tevreden ... [wordt vervolgd]

't vervolg deel 1;
maandag 9F15 afspraak gemaakt:
volgende week woensdag alhier, des te beter: de bank komt naar mij toe!
ook George van Houts reageerde vandaag
van het theaterstuk 'De Versierders' allemaal erg positief,  waarvoor dank ... 'k heb er zin in
ik schreef als reactie:

gaaf dat u reageert
echt super
ik dacht … [sorry]
jullie zijn net zo arrogant als die banken
tegen wie jullie het fluwelen zwaard heffen

zo’n simpele ziel in de provincie zoals ik: 
‘we vreten ervan maar daar schijten er ook met plezier op’

de parameters van je eigen concept zijn mega streng
het viert je zelf in al zijn krochten en kimmen
doof voor ongewenste valse tonen
daar hang je immers al je vodden en glimkostumen aan op 
’t zijn de parels en droedels van je hele zijn

genoeg hierover …
mijn vooringenomenheid heeft geen grond
ik val in dankbaarheid … even mijn jasje gladstrijken  tijdens de vlucht
….
ik aanvaard  met graagte uw uitnodiging
Carré heerlijk … lekker vooraan graag
ik ben een heftige dikkerd … gourmand perdu … pas dus niet in allemans’ stoelen

opdat ik het ware circus kan proeven/ruiken met mijn invite
jullie pamflet - dat inmiddels draagkracht wint
de dag maakt niet uit … ik voeg me met plezier
ik krijg veel reacties van mensen die twijfelen
over willen stappen naar Triodos dat springt eruit

met hartelijke groet
winston

open brief aan de Rabobank
Beste Rabobank
t.a.v. de heer René Raaben, manager Private Banking

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
Telefoon: (0544) 47 45 20
Postbus 166, 7200 AD Zutphen

Coöperatieve Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek


Geachte heer Raaben,

Ik sta met uw bank op gespannen voet als klant dat is bekend, ik ben het oneens met uw handel en wandel als bank, uw heeft mijn dossier op de legger.

Desalniettemin nodigde u mij uit voor een bijeenkomst met de heer Bert Bruggink, CFRO, lid van de raad van bestuur etc. in ’n theater te Eibergen
dus dacht ik … niet flauw doen, geef ze een kans, wees nederig en doe een beetje moeite voor begrip; het zijn in feite ook maar mensen.
Stumperige uitlatingen in de pers over hypotheekrente waarschuwingen, een paar dagen geleden - het nog lauw warme Libor-gedoe, met ’n schikking van, ik meen 774 miljoen - ’n criminele organisatie, die Rabobank, volgens advocaat Spong - het mogelijke witwassen van dubieuze gelden in Californië USA, wat nu speelt enz. dat allemaal even terzijde.

Het is tenslotte mijn bank ondanks persoonlijke fricties, we hebben het ook niet over het eenzijdig aanpassen van de regels tijdens het spel als het om mijn hypotheek met flexibel krediet gaat … waardoor mijn financiële toekomst in duigen valt; al die gesprekken erover:  nee, laat gaan dacht ik, wees positief geef ze een kans, dus ik ben op uw uitnodiging in gegaan.

Deze avond speciaal vrijgemaakt met heel veel moeite; hoeveel andere geweldige ervaringen ben ik hierdoor misgelopen? … soit.

Nu zou ik eindelijk iemand in levende lijve gaan ervaren, die verantwoordelijk is voor het beleid dat mij zo tégen staat.
Super interessant natuurlijk voor mij.

Ik schreef me in en verheugde me op deze avond; geheel open stond ik voor deze ervaring … de hele dag had ik moeite gedaan me leeg te maken en open te staan voor wat komen gaat … ik nam plaats op de eerste rij, zo dicht mogelijk bij het spreekgestoelte, zodat ik slechts zuurstof tussen deze bepalende figuur en mijzelf zou hebben ... oog in oog met de bron van mijn abjectie. Gespannen wachtte ik af - nu zouden heel veel dingen mij duidelijk gaan worden.
ik had immers al die moeite genomen, had me inhoudelijk voorbereid op de materie, ik kon putten uit een tiental significante vragen en zou ze op het juiste moment wellicht kunnen stellen …


’n intermezzo even voorafgaand aan het moment dat het spektakel zou gaan beginnen: u schreef in uw bevestigende mail voor deze avond: Onderaan deze e-mail staat een barcode. Dit is uw toegangsbewijs. Vergeet niet een print van deze e-mail mee te nemen naar de bijeenkomst. Bent u onverwacht verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven op telefoonnummer (0544) 47 45 20 of via e-mail marketing@noa.rabobank.nl.
Graag tot ziens op 5 februari aanstaande.
echter …

Uw spreker was er niet … u heeft dit niet aan ons [al die mensen achter mij in de zaal] doorgegeven in de vooravond, terwijl u dit toch zeker al wist! … dat kan toch niet anders. U had alle mailadressen, gestuurd beleid eerlijk te communiceren is dan toch niet zo moeilijk. Dan had ik zelf kunnen beslissen wel of niet te gaan. Dit is mij nu onthouden. Een dergelijk ‘zo spoedig mogelijk’ geldt niet voor de client; erger nog dit is misleiding! Als u dat wel had gedaan, had ik niet een uur heen en een uur terug en de duur van het praatje in theater ’t Spieker verloren. Ik zou zeker niet gekomen zijn
Dit is ernstig heren van de Rabobank …

In dit theater van de bank gelden de regels van het echte theater niet: ergo wat er ook gebeurd, al is je het ergste fysiek of geestelijk is overkomen, de voorstelling gaat altijd door …
‘Ik kwam voor de Paus, niet voor e.o.a. kardinaal' … kom op, dit is belachelijk. Wat een minachting - er is geen reden gegeven voor de afwezigheid van dhr. B, dat maakt het nog erger. De vriendelijke speaker kon daar ook niets aan doen, de heer Legierse ook niet, die de avond redde feitelijk, ongeacht de regie, die eraan vooraf ging van derden.De dingen die je niet kunt rationaliseren had ik willen zien: passie, overtuiging willen voelen door deze man … 
daardoor zijn ze leiders, die merkwaardige 'mutaties met stropdas' die jongleren met miljarden, mensen met dat charisma, daarom verdienen ze honderd keer meer dan ik. Dat had ik willen zien. Zij bepalen de dingen waar wij [en al die mensen achter mij in de zaal, om mee te beginnen vanavond] mee moeten leven; waar we ons naar moeten voegen tegen wil en dank, dat had ik willen ervaren in deze man.
Niet een slecht uittreksel van alles dat ik al wist moeten aanhoren: lees het artikel van 26 november 2014, door Wim Boonstra e.a. op uw site! Visie op 2015 - Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver?

ik wil het geeneens hebben over de uitgebreide weerleggingen door de spreker van de uitlatingen van de afwezige spreker in de pers, dat duurde en duurde … dat was toch allemaal bekend. De mensen hier leven toch niet in een grot, het is toch geen persconferentie, die door een woordvoerder wordt gegeven. Genoeg hierover.

Moge het duidelijk zijn: 
ondanks mijn poging open te zijn werd helaas wederom bevestigd dat u als bank onbetrouwbaar bent. Erg jammer.

mijn tweet plaatste ik direct:
@winstonhuisman
#Rabobank bertbruggink CFRO laat verstek gaan @SpiekerEibergen  
bedroevend prangende vragen kunnen niet gesteld worden, zinloze reis

Ik wil deze brief morgenochtend zo rond elf uur als persbericht versturen naar de media, ik geef u nog de gelegenheid hierop te reageren 

ik zal het in ieder geval nu plaatsen op mijn weblog, opdat mijn directe kring ervan weet, dit is zeer kleinschalig, slechts een verslag van mijn gedachtegoed in omarming.

met groet
winston huismanwoensdag 4 februari 2015

fractals


momentum:
prof. Dijkgraaf over Mandelbrot

habemus papam
DWDD
MvN
voor eeuwig
uitzending gemist ;)

.

dinsdag 3 februari 2015

de verborgen dimensieMandelbrot (Benoit Mandelbrot, 1924 Polen) 

ontdekte de M-set en de daarmee samenhangende M-fractaal door bij elke Julia-set het punt C ter markeren waarvoor de Julia-set samenhangend was.

Dit lijkt op het eerst gezicht nogal omslachtig, maar Julia had bij zijn onderzoek (zonder de set zelf te tekenen!) al ontdekt, dat het voldoende was de "baan" van punten in het iteratie proces uitgaande van het punt C te onderzoeken.


Gaat die baan naar oneindig, dan is de Julia-set bij die bij deze C behoort niet samenhangend.


Mandelbrot was als eerste in staat de bijbehorende sets met behulp van een computer te tekenen. 

[ik meen dat hij voor IBM werkte]

Hij publiceerde zijn resultaten in zijn boek "Les objets fractals, form, hasard et dimension" (1975) en meer uitgebreid in 

"The fractal geometry of nature" (1982).

De meervoudige praktische toepassingen worden inzichtelijk verteld in deze documentaire:


Fractals - Hunting The Hidden Dimension


... wat mij betreft een echte 'must see'

zondag 1 februari 2015

curve

denkend aan later als ik dingen niet meer kan buigen zoals ik wens te verkeren
het onder die wil van mijn wensgedachte direct zal breken
besef ik nu een heel klein beetje dat ik straks
wellicht te weinig van dat al begreep
in welke schoonheid ik nu leef

als ik dat nu in dit noteer
kan ik later teruglezen
dat ik mij destijds
wel zeker heel 
bewust was
van dat al
vrijheid
zien
zin
in
.1F
15
11:11
winston