donderdag 31 maart 2011

research iProject


hoeveel licht verdraagt
haar uit de schaduw treden?
of
drie-delig is niet
altijd noodzakelijk
voor stapsgewijs
of
ook als je haar niet meewerkt
kan het haar ook meezitten

© winston
uit de serie
'tussen/door'

zaterdag 26 maart 2011

TV images
Brands & Vonne van der Meer
'bug' is zichtbaar ... indien je hebt gekeken

woensdag 23 maart 2011

't heftig epibreren gaat voort
DOLCE FAR NIENTE

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Ik lig in Hollands dierbaar duin,
Zo zacht in ’t lauwe zand,
En naast mij zit een blozend kind,
Een dochter van het strand.

Een zilvren wolkje speelt en drijft
Aan ’s Hemels blauwe boog;
Een zoele vrede straalt en daalt
Op aarde van omhoog.

Het zilvren wolkje lacht en lokt,
Als riep het:`o ga mee,
Reis met mij naar een beter land,
Ver over zee bij zee!

Zeg knaap, indien ge eens vleuglen hadt,
Zeg vloodt gij de aarde niet?
’t Is heerlijk in dees vrije lucht,
In ’t grensloos wolkgebied.’

Maar ik – ik lig in Hollands duin,
Zo goed in ’t lauwe zand,
En naast mij zit een blozend kind,
Een aardig kind van ’t strand...

Neen, schoon ik, wolkje, met u mee
Mocht vliên naar ’t schoonste land...
’k Ben nu te lui, ’k heb nu te lief,
’k Bleef liggen hier in’t zand.

maandag 21 maart 2011

zaterdag 19 maart 2011

vrijdag 18 maart 2011

zaterdag 12 maart 2011

vrijdag 11 maart 2011

donderdag 10 maart 2011

woensdag 9 maart 2011

dinsdag 8 maart 2011

Uitzicht 'n kamer

Uitzicht 'n kamer

Festina lente
- de witte ezel bepaalt de weg
zijn gouden tong
herschikt de vrije ruimte
Lateraal gekneveld is de tred vertraagd
- verwordt de weg tot plein - mijn binnenplaats