maandag 31 december 2007

Jan zingt zijn Waitseven voor de Wende

Edna Million in a drop dead suit

Dutch Pink on a downtown train
Two-dollar pistol but the gun won't shoot

I'm in the corner on the pouring rain
Sixteen men on a dead man's chest

And I've been drinking from a broken cup
Two pairs of pants and a mohair vest

I'm full of bourbon, I can't stand up


Hey little bird, fly away home

Your house is on fire, children are alone

Hey little bird, fly away home

Your house is on fire, your children are alone


Schiffer broke a bottle on Morgan's head

And I'm stepping on the devil's tail

Across the stripes of a full moon's head

And through the bars of a Cuban jail

Bloody fingers on a purple knife

Flamingo drinking from a cocktail glass

I'm on the lawn with someone else's wife

Admire the view from up on top of the mast


Hey little bird, fly away home

House is on fire, children are alone

Hey little bird, fly away home

House is on fire, your children are alone
I said hey little bird, fly away home

Your house is on fire, your children are alone

Hey little bird, fly away home

House is on fire, your children are alone

Yellow sheets on a Hong Kong bed

Stazybo horn and a Slingerland ride

To the carnival is what she said

A hundred dollars makes it dark inside

Edna Million in a drop dead suit

Dutch Pink on a downtown train

Two-dollar pistol but the gun won't shoot

I'm in the corner on the pouring rain


Hey little bird, fly away home

Your house is on fire, your children are alone

Hey little bird, fly away home

Your house is on fire, your children are alone

Tom Waits Jockey Full Of Bourbon lyrics

wens


Vrij naar: Homo ludens (1938)

Het is bijna onmogelijk een werk van deze diepgang te karakteriseren in enkele losse woorden. Als men het desondanks toch zou willen proberen, zou men het kunnen doen met de zes woorden: "Het spel is een ernstige zaak". Dit, samen met zijn anti-materialistische en anti-fysicalistische filosofie verwoordt hij op de volgende wijze:
Men kan bijna al het abstracte loochenen: recht, schoonheid, waarheid, goedheid, geest, God. Men kan den ernst loochenen. Het spel niet. Maar met het spel erkent men, of men wil of niet, den geest. Want het spel is, wat ook zijn wezen zij, niet stof. Het doorbreekt, reeds in de dierenwereld, de grenzen van het physisch bestaande. Het is ten opzichte van een gedetermineerd gedachte wereld van louter krachtwerkingen in den volsten zin des woords een superabundans, een overtolligheid. Eerst door het instroomen van den geest, die de volstrekte gedetermineerdheid opheft, wordt de aanwezigheid van het spel mogelijk, denkbaar, begrijpelijk. Het bestaan van het spel bevestigt voortdurend, en in den hoogsten zin, het supralogisch karakter van onze situatie in den kosmos. De dieren kunnen spelen, dus zij zijn reeds meer dan mechanismen. Wij spelen, en weten, dat wij spelen, dus wij zijn meer dan enkel redelijke wezens, want het spel is onredelijk.


(J. Huizinga; Homo Ludens, Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur; 1938).

dinsdag 25 december 2007

zondag 23 december 2007

zaterdag 22 december 2007

donderdag 20 december 2007

mon desir


À la recherche du temps perdu

walsje voor Ingrid

zondag 16 december 2007

donderdag 13 december 2007

woensdag 12 december 2007

maandag 10 december 2007

Zutphen aan zee


Global Warming - global warning

donderdag 6 december 2007

FUTUREstorePARTYMac Stuff & Music

De genoeglijkste


Utrecht op zijn breedst

woensdag 5 december 2007

dat wat niet uitgesproken is ... er altijd zal zijnAls Schoonheid en Liefde 'n gedachte zijn, dan denk ik nu aan Pauline en reis langs haar twinkeling, haar glimlach - 'n stil lang moment met alle verwondering van haar bewegingen - en kaats op 5 december 1993, zes uur ... en vervolg de weg tot het moment dat ik haar voor het eerst zag ... dankbaar voor gedeelde momenten, die blijven bouwen aan het huis waar mijn ziel woont.

zaterdag 1 december 2007

I am not Afraid


voor mijn lieve Kim in 1982 en ook weer nu