zondag 2 maart 2014

17e eeuwse schilderkunst in Fries Museum

Portret van Theodorus Saeckma
door Wybrand de Geest 1638
[Fries Museum Leeuwarden]
detail kraag